راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ ساختمان مرکزی شرکت پالایش و پخش استان کرمان

راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ

راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ در کرمان از دیگر نمونه کار های ما در فن وب است. راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ ساختمان مرکزی شرکت پالایش و پخش استان کرمان تیم متخصص فن وب در استان کرمان و در ساختمان مرکزی شرکت پالایش و پخش سیستم کنترل و مانیتورینگ راه اندازی کرده اند […]