نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید در استان قزوین

نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید

نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید در استان قزوین حضور مجموعه بهین استارت در نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین در آبان ماه سال 1401 در نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید مجموعه بهین استارت با محصولات نرم افزاری خود در حوزه های AR و VR و نیز برد های […]