بازی هیجانی rushing balls

این بازی در دسته بازی های هیجانی قرار می گیرد و با ایده های جدیدی که نسبت باقی بازی ها ایجاد شده نسبت به آنها متمایز می شود.

rushingballsgame

شما در این بازی با کسب توپ های بیشتر می توانید سکه کسب کنید و با سکه ها کاور های توپ خود را عوض کنید.

rushingballsgame

در این بازی گیت های افزایش / کاهش توپ و گیت های افزایش / کاهش سرعت به مسیر خود ادامه دهید و در انتهای مسیر نسبت به توپ هایی که کسب کردید، به گردونه شلیک کنید و امتیاز ببرید.